Terapeuci

Beata BUGALSKA-BARSZCZAK
Logopeda, psycholog, terapeuta metody Tomatisa, 16-letnie doświadczenie zawodowe w pracy terapeutycznej z dziećmi.
Dodatkowe kwalifikacje:

 • kurs II stopnia (Basics Course) Handle,
 • Program Rozwoju Komunikacji MAKATON I stopień,
 • Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się (Stowarzyszenie Mówić Bez Słów),
 • Stosowana analiza behawioralna w pracy terapeutycznej z osobami autystycznymi (Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej),
 • Integracja odruchów wg Sally Goddard
 • Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej

Agnieszka JAKUBOWSKA
Psycholog, oligofrenopedagog, terapeuta metody Tomatisa, 14-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi z deficytami.
Dodatkowe kwalifikacje:

 • kurs II stopnia (Basics Course) Handle,
 • Program Rozwoju Komunikacji MAKATON I stopień,
 • Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się (Stowarzyszenie Mówić Bez Słów),
 • Stosowana analiza behawioralna w pracy terapeutycznej z osobami autystycznymi (Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej),
 • Kurs I stopnia: “Ruch rozwijający Veroniki Sherborne jako metoda wspomagająca rozwój dzieci”.
 • Integracja odruchów wg Sally Goddard
 • Integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych dr S. Masgutowej

Katarzyna SMOLIŃSKA
Logopeda, nauczyciel wychowania przedszkolnego, 4 - letnie doświadczenie w pracy z dziećmi z różnymi dysfunkcjami
Dodatkowe kwalifikacje:

 • staż w placówce dla dzieci niepełnosprawnych w tym z autyzmem
 • kurs pedagogiki zabawy
 • doświadczenie w pracy metodą Marii Montessori
 • certyfikat języka angielskiego ESOL

Katarzyna WÓJT
Oligofrenopedagog, terapeuta metody Warnkego, terapeuta pedagogiczny. 17 - letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z deficytami.
7 - letnie doświadczenie na stanowisku dyrektora Gimnazjum nr 16 w Łodzi.
Dodatkowe kwalifikacje:

 • terapia ręki
 • stosowana analiza behawioralna w pracy terapeutycznej z osobami autystycznymmi (Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej)
 • diagnoza pedagogiczna dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi w wieku od 0 do 12 lat (Pomorskie Centrum Terapii Pedagogicznej)
 • konstrukcjan Indywidualnego Programu Edukacynjno - Terapeutycznego w oparciu o diagnozę funkcjonalną PEP-R 
  (Pomorskie Centrum Terapii Pedagogicznej)
 • zarządzanie oświatą oraz zarządzanie kapitałem ludzkim