Terapeuci

Beata BUGALSKA-BARSZCZAK
Logopeda, psycholog, terapeuta metody Tomatisa, 16-letnie doświadczenie zawodowe w pracy terapeutycznej z dziećmi.
Dodatkowe kwalifikacje:

 • kurs II stopnia (Basics Course) Handle,
 • Program Rozwoju Komunikacji MAKATON I stopień,
 • Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się (Stowarzyszenie Mówić Bez Słów),
 • Stosowana analiza behawioralna w pracy terapeutycznej z osobami autystycznymi (Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej),
 • Integracja odruchów wg Sally Goddard
 • Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej

Agnieszka JAKUBOWSKA
Psycholog, oligofrenopedagog, terapeuta metody Tomatisa, 14-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi z deficytami.
Dodatkowe kwalifikacje:

 • kurs II stopnia (Basics Course) Handle,
 • Program Rozwoju Komunikacji MAKATON I stopień,
 • Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się (Stowarzyszenie Mówić Bez Słów),
 • Stosowana analiza behawioralna w pracy terapeutycznej z osobami autystycznymi (Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej),
 • Kurs I stopnia: “Ruch rozwijający Veroniki Sherborne jako metoda wspomagająca rozwój dzieci”.
 • Integracja odruchów wg Sally Goddard
 • Integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych dr S. Masgutowej