Opis metody Tomatisa

Terapia oparta jest o autorską metodę prof. Alfreda Tomatisa, francuskiego otolaryngologa zwaną również treningiem słuchowym lub stymulacją audio – psycho – lingwistyczną. Wspiera ona funkcje słuchowe  i stymuluje centralny układ nerwowy poprzez dźwięki o określonej, zróżnicowanej częstotliwości. Rozwija uwagę słuchową, wspiera prawidłową selekcję i analizę dźwięków oraz lateralizację prawouszną. Poprawia funkcjonowanie organizmu poprzez dostarczanie bodźców korze mózgowej. Trening składa się z sesji słuchania oraz pracy z głosem. Programy dostosowane są do indywidualnych potrzeb w oparciu o diagnozę audiologiczną. Terapia prowadzona jest przy użyciu urządzenia zwanego „elektronicznym uchem”, które jest modelem idealnego ucha.
Terapia wymaga zachowania ciągłości,  sesje terapeutyczne prowadzone są w cyklach. Podczas treningu, który składa się z kilku faz, indywidualnie dobrany materiał dźwiękowy dociera do pacjenta drogą powietrzną i kostną. Podczas trwania sesji można rozmawiać, grać w gry planszowe i logiczne, bawić się a nawet spać. Cały trening składa się z kilku faz od bardzo intensywnego pobudzania dźwiękowego inicjującego terapię do aktywnego udziału pacjenta.
Trening uwagi słuchowej poprzedzony jest testem uwagi i lateralizacji słuchowej – badaniem przeprowadzanym za pomocą audiometru. Badanie pomaga określić poziom uwagi słuchowej oraz ucho dominujące. Podczas testu, w przypadku dzieci, przeprowadzany jest również wywiad z rodzicami dotyczący przebiegu ciąży, rozwoju dziecka w pierwszym roku życia i latach następnych oraz o przebytych chorobach.
Trening przebiega etapami:

  • ETAP I
    30 godz. ćwiczeń rozłożonych na okres 15 dni, po dwie godziny dziennie.
    Sesje odbywają się codziennie z przerwą na weekend.
  • ETAP II
    15 godz. ćwiczeń odbywających się po 1-2 miesięcznej przerwie. Ta faza koncentruje się, na pracy z mikrofonem, tak aby pacjent miał okazję słuchać własnego głosu i pracować z nim.
    Do treningu często wykorzystywane są nagrania głosu mamy specjalnie w tym celu przygotowywane.