Oferta

Metoda A.Tomatisa:

 • diagnoza uwagi i lateralizacji słuchowej audiometrem  – 150 zł /czas ok. 1,5 godz/
 • raport z badania - 50 zł
 • trening słuchowy I etap /30 godzin/ – 70 zł/godz. – 2100 zł
 • trening słuchowy II etap /15 godzin/ – 70 zł/godz – 1050 zł
 • diagnoza kontrolna po treningu – bezpłatna

Opiekun dziecka ma możliwość bezpłatnie uczestniczyć w  I etapie treningu słuchowego.
Diagnoza:

 • badanie i analiza profilu psychoedukacyjnego PEPR -2 godziny oraz  konsultacja psychologiczna  – 200 zł
 • opinia na podstawie badania PEPR - 80 zł
 • badanie dojrzałości szkolnej, konsultacja, opinia – 200 zł
 • konsultacja psychologiczna dot. rozwoju dziecka - 100 zł 
 • badanie psychologiczne intelektu WISC-R, WAIS-R - 1,5 - 2 godziny oraz konsultacja psychologiczna – 200 zł
 • opinia psychologiczna na podstwie badania - 70 zł
 • diagnoza poziomu uwagi Systemem Play Attention oraz opinia na podstawie badania - 100zł
 • trening koncenrtacji Systemem Play Attention - 60 zł za 60 min.

 
Terapia:

 • TERAPIA LOGOPEDYCZNA /wady artykulacyjne, opóźniony rozwój mowy, niepłynność mówienia/
  prowadzona z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu do metody Tomatisa! 
   – 60 min – 60 zł
   – 30 min – 30