Asymilacja języków obcych

W trakci życia człowiek uczy się słyszeć te dzwięki, które go otaczają i ktore jego mózg uznaje
za istone.Są to głównie dzwięki mowy ojczystej. Poszczególne języki różnią się między sobą
dominującymi częstotliwościami dzwięków.

Poniżej zamieszczamy schematyczny wykres częstotliwości, w których operują poszczególne języki:
wykres asymilacja języków - metoda Tomatisa
Żeby skutecznie nauczyć się języka obceg należy uwrażliwić się na jego częstotliwości, otworzyć ucho,
zgodnie z prawem A.Tomatisa, że głos powie, to co usłyszy ucho. Nie słysząc obcych dźwięków,
nie możemy ich poprawnie wymawiać. Co gorsze, nie możemy ich łatwo zapamiętywać. Badania
prowadzone na ten temat potwierdzają słuszność teorii, że aby dobrze słyszeć, ucho musi umieć
poprawnie analizować . Trening rozpoczęty jeszcze przed rozpoczęciem nauki języka obcego lub w
trakcie w znaczący sposób skraca czas przeznaczony na naukę tego języka.