Studio

Witamy na stronach Audio Studio To-Ma-Tis
Jesteśmy placówką zajmującą się rozwijaniem potencjału dzieci, młodzieży i dorosłych. Działamy na terenie Łodzi i okolic.
Od ponad 8-miu lat obserwujemy wpływ specjalistycznej terapii dźwiękowej na poprawę funkcjonowania poznawczego i emocjonalnego człowieka. Zapraszamy do zapoznania się z fascynująca metodą kształcenia uwagi słuchowej, zwaną również treningiem słuchowym lub metodą stymulacji audio-psycho-lingwistycznej wynalezionej przez francuskiego otolaryngologa, neurologa i foniatrę prof. Alfreda Tomatisa.
Metoda polega na słuchaniu dźwięków poprzez urządzenie zwane „elektronicznym uchem”, które jest idealnym modelem ucha ludzkiego. Odpowiednio dobrane dźwięki wywołują efekt ćwiczeń mięśni ucha i stymulują centralny układ nerwowy, a w szczególności korę mózgową.
Treningi uwagi słuchowej adresowane są do:
DZIECI
z trudnościami szkolnymi wynikającymi z dysleksji, ADHD, zaburzeń uwagi, koncentracji i pamięci oraz z zaburzeniami mowy, opóźnionym rozwojem mowy, koordynacji wzrokowo – ruchowej, zaburzeniami emocji, moczeniem nocnym, nieśmiałością, agresją, autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi;
LUDZI BIZNESU
nastawionych na rozwijanie własnego potencjału intelektualnego, kształtowanie płynności mowy, rozwijanie szybkiego uczenia się słuchowego i przyswajania języków obcych oraz radzenie sobie ze stresem;
UCZĄCYCH SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH
szukających skuteczniejszych metod uczenia się: skrócenia czasu nauki, szybszego i trwalszego zapamiętywania, poprawy płynności mówienia, lepszego rozumienia języka mówionego, przełamania lęku przed mówieniem;
DLA DOROSŁYCH
w depresji, z nerwicą, cierpiących na bezsenność, nieradzących sobie ze stresem, zmagających się z niepłynnością mowy, zaburzeniami głosu uwarunkowanymi zawodowo (nauczyciele, aktorzy, śpiewacy), seniorów, uczestniczących w procesie  psychoterapii.
Korzyści z terapii:

 • ułatwia uczenie się
 • umożliwia skuteczne skupienie się
 • poprawia komunikację
 • poprawia pamięć
 • podnosi umiejętności wokalne
 • niweluje trudności psychomotoryczne
 • optymalizuje napięcie mięśniowe
 • pobudza czynności umysłowe
 • odciąża wzrok
 • relaksuje
 • ułatwia przyswojenie języka obcego

Sprzęt na którym pracujemy:
Do treningów słuchowych używamy sprzętu przetwarzającego dźwięk wyłącznie w sposób analogowy firmy PROTEAC Besson of Switzerland prowadzonej przez bezpośredniego współpracownika prof. Tomatisa. Wysoka jakość sprzętu gwarantuje spełnienie podstawowych założeń metody treningu słuchowego.
Nie stosujemy gotowych nagrań ani sprzętu w wersji uproszczonej (MP3, MP4). Materiał dźwiękowy oraz stosowane parametry są każdorazowo dostosowywane do potrzeb i możliwości klienta.

Nasi terapeuci są członkami Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Metody Tomatisa